InnerEssence Facilitator Training mei/juni 2024

Trainingsdata:
maandag 8 mei
dinsdag 9 mei
woensdag 10 mei

en

maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
woensdag 12 juni

Locatie: Eemsklooster in Amersfoort
Docenten: Corona Meerman & Maria SchoenmakersInnerEssence Facilitator Training mei/juni 2024