InnerEssence Facilitator Training mei/juni 2024

Trainingsdata:
maandag 6 mei
dinsdag 7 mei
woensdag 8 mei

en

maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
woensdag 12 juni

Locatie: Heart 2 Heart in Bussum
Docenten: Corona Meerman & Maria SchoenmakersInnerEssence Facilitator Training mei/ju...